Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

My jsme se o tom přesvědčili tento týden, když nám na účet potravinové banky dorazil úžasný dar 250 000 Kč od společnosti DEVRO, s. r. o. Jilemnice. Pomůže nám pokrýt velké náklady na zajištění provozu potravinové banky, které nám vznikají v souvislosti s uprchlickou krizí.
DĚKUJEME, VÁŽÍME SI TÉTO POMOCI!