Nové termoboxy pro potravinovou banku.

V říjnu letošního roku získala naše potravinová banka finanční dar ve výši 20 000 Kč od společnosti Tesco Stores ČR na nákup nových termoboxů pro přepravu tzv. fresh potravin. Tyto termoboxy budou v průběhu 1. čtvrtletí 2018 zapůjčeny našim odběratelům pro převoz potravin do jejich organizací a pomůžou tak zvýšit…

Národní potravinová sbírka 2017

Do NPS se v letošním roce zapojilo rekordních 233 dobrovolníků. Všem patří obrovský dík za práci, kterou při sbírce odvedli, ať ve 25 prodejnách v celém Libereckém kraji, ve skladu potravinové banky při třídění dovezených potravin a drogerie, či jako řidiči vozidel, kteří vybrané zboží do skladu sváželi.Celková váha všech…

Národní potravinová sbírka 2017

Národní potravinová sbírka proběhne v sobotu 11.11.2017 od 8.00 do 20.00 hodin ve 24 prodejnách v celém Libereckém kraji. Vybrané potraviny půjdou na pomoc potřebným lidem v Libereckém kraji prostřednictvím registrovaných sociálních služeb a do dětských domovů.Tak jako v letech předchozích, přivítáme pomoc dobrovolníků z řad občanů. Máte-li zájem nám…

Potravinová banka má nové auto

Díky investiční dotaci MZe jsme pořídili nové chladící auto pro Potravinovou banku, které splňuje náročné požadavky pro přepravu tzv. „fresh“ potravin od našich dodavatelů.

Zpráva o činnosti Potravinové banky Libereckého kraje za 1.pololetí 2017

Zpráva o činnosti potravinové banky Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017 Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli Zaměřili jsme se na jednání se společností Tesco Stores ČR s.r.o. o rozšíření spolupráce se všemi prodejnami v Libereckém kraji. V dubnu jsme zahájili pravidelnou spoluprácis provozovnami Tesco Stores v celém Libereckém…

Čerstvá dodávka vůní

Dnes 20.6.2017 jsme do naší banky v rámci spolupráce s PB Praha dovezli zásilku deodorantů Aloe Vera a Bebe sušenek Dobré ráno. Milí odběratelé, neváhejte a stavte se u nás.

Schválení veterinárního provozu

V roce 2016 byl v naší bance zaveden systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP při manipulaci s potravinami a následně schválen provoz Potravinové banky Krajskou veterinární správou.