Jak podpořit

Máte-li zájem podpořit činnost Potravinové banky Libereckého kraje, z. s., budeme Vám vděční a nabízíme k tomu několik možností:

Proč podpořit?

Posláním Potravinové banky Libereckého kraje, z. s. (dále jen PBLK) obecně je boj proti plýtvání potravinami a proti chudobě a hladu. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank.

Cílem PBLK získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodané potraviny od obchodních řetězců, maloobchodů či potravinových firem, z evropských programů potravinové pomoci, ze sbírek, jejich skladování a bezplatná distribuce.

PBLK slouží jiným neziskovým sdružením bojujícím proti hladu. PBLK sama neprovádí distribuci potravin jednotlivým osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.

PBLK vznikla registrací u MV dne 29. 8. 2012.
Zahájení provozu PBLK jaro 2013.

Sídlo PBLK: Pionýrů 976/15, Liberec 6

Kdo může darovat?

Podpořit činnost našeho zapsaného spolku může kdokoli.

Jak pomoci?

Dobrovolnictvím – Vždy na jaře a na podzim pořádáme ve spolupráci s Českou federací potravinových bank Sbírku potravin na pomoc lidem v tíživé sociální a životní situaci. Zde přivítáme Vaši dobrovolnickou pomoc. V případě zájmu zúčastnit se aktivně této sbírky nás kontaktujte na tel. 773 369 379 – pan Vlček

Finanční dary – jsou praktické v tom, že je můžeme použít na krytí provozních nákladů.

Jak darovat?

Peníze posílejte na náš účet 2200331006/2010 pod variabilním symbolem 327854. Uvedený variabilní symbol určuje druh přijaté platby – daruji (vyťukáním těchto čísel na mobilu vznikne slovo „daruji“).

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu (jako fyzická osoba nejvýše 10 %, právnická osoba nejvýše 5 % ze základu daně). Pro tento účel Vám zašleme darovací smlouvu (požádejte o vydání darovací smlouvy na emailové adrese reditel@pbliberec.cz nebo se osobně domluvte na tel. čísle 773 369 379).
Ve smlouvě se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli zapsaného spolku Potravinová banka Libereckého kraje, z. s..