O nás

Z historie

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je samostatný zapsaný spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. PBLK je zároveň členem České federace potravinových bank a hlásí se k Chartě evropských potravinových bank.
Principy fungování potravinových bank jsou v zásadě zřejmé a podle nich funguje i PBLK.
Na chodu PBLK se kromě členů spolku svojí podporou výrazně podílejí i organizace a firmy, kterým patří velký dík.

Stručná historie PBLK

Rok 2012

Myšlenka založit v Liberci Potravinovou banku vznikla na jaře roku 2012.

Po týdnech příprav, především sháněním vhodných prostor se první schůze přípravného výboru konala 15. 8. 2012. Stanovy sepsané na této schůzi byly na MVČR schváleny a zaregistrovány 29. 8. 2012.

Jako řádná právnická osoba se naše sdružení mohlo začít oficiálně zajímat o jednu z nejdůležitějších věcí potřebnou pro naše fungování tedy o vhodné prostory. Ty se nám s pomocí Města Liberce (především náměstka pro Ekonomiku Bc. Jiřího Šolce a paní primátorky Mgr. Martiny Rosenbergové) podařilo najít v objektu bývalé pošty na největším libereckém sídlišti Rochlice. Objekt byl pro naše potřeby skoro ideální.

2013
V únoru dostává PBLK souhlasné stanovisko k užívání nebytových prostorů pro potřebu PBLK.
V červnu je Potravinová banka Libereckého kraje slavnostně otevřena a může tak začít plnit jeden ze svých hlavních cílů – boj proti plýtvání potravin.
Listopad – Potravinová banka se poprvé účastní Národní potravinové sbírky pořádané Českou federací potravinových bank.
Za půl roku činnosti získává banka 7 042 kg potravin v celkové hodnotě 702 043 Kč, které rozdělila mezi 7 organizací s ní spolupracujících.

2015
Celkový roční příjem potravin dosáhl 48,4 tun. Potraviny byly rozděleny mezi 11 organizací v Libereckém kraji.

2016
Díky investiční dotaci z Ministerstva zemědělství proběhla ve vnitřních prostorech banky rozsáhlá rekonstrukce podlahy, oken a sociálního zařízení tak, aby provoz banky splňoval přísné požadavky Krajské veterinární správy na provoz potravinářského podniku. V souvislosti s tím byl zaveden systém sledování kritických bodů HAACAP a Sanitační řád.

Celkový roční příjem potravin dosáhl 52,14 tun. Potraviny byly rozděleny mezi 16 organizací.