POMPO

Zapojení Potravinové banky Libereckého kraje, z. s. do projektu
„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“

V září 2019 podepsala naše potravinová banka s Ministerstvem práce a sociálních věcí Smlouvu o partnerství v projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (zkráceně POMPO II).

Tento operační program potravinové a materiální pomoci je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám , podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

Již v průběhu ledna 2020 se materiální a potravinová pomoc z tohoto programu distribuuje třem organizacím v Libereckém kraji, které je dále předávají svým klientům. Jmenovitě se jedná o Návrat, o. p. s., který na území Liberce provozuje dva azylové domy, dále nezisková organizace Lampa, z. s. působící převážně v Mimoni a jejím okolí a Oblastní charita Most, která tuto potravinovou pomoc distribuuje na Tanvaldsku.

V září roku 2020 jsme rozšířili pomoc díky dalšímu programu materiální pomoci o školní pomůcky.