Leden až září 2020 – 136 tun

Když jsme první den v říjnu spočítali množství  potravin a drogerie, které jsme přijali do banky za měsíc září, potvrdilo se to, co jsme již tak trochu tušili. Ke dni 30.9. 2020 jsme překonali množství získaných potravin a drogerie za celý rok 2019, ve kterém bankou prošlo 133 tun. Za měsíce leden až září 2020 je to již 136 tun. Bude to opět rekordní rok v množství získaných a zároveň i distribuovaných potravin. Potravin, které by jinak skončily jako „nepotřebný“ odpad. Máme radost z toho, že se nám daří prostřednictvím našich odběratelských organizací dostat pomoc ke stále většímu množství lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi.

Tiskové prohlášení, Praha, 13.října 2020

Od úterý  13.října potravinové banky ve všech regionech přijmou nevyužité zásoby potravin od všech stravovacích zařízení (zejména jídelny, menzy, velké restaurace). Minimální množství k odvozu je 20 kg. Darování je nutné předem telefonicky dohodnout, s ohledem na momentální lidské kapacity. Přijmout lze ovoce, zeleninu nebo chlazené, mražené nebo trvanlivé potraviny, které zatím nebyly rozbaleny. Kontakty na jednotlivé banky najdete na https://potravinovebanky.cz/kontakt 

Darované potraviny budou rozděleny humanitárním organizacím pro pomoc nejpotřebnějším lidem. Neplýtvejme jídlem a pomozme, kde je potřeba !!!

Kontakt:
Láchová Veronika, ředitelka České federace potravinových bank
darci@potravinovabanka.cz

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (ČFPB) 

Zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank, které v celé České republice bojují proti plýtvání jídlem, hladu a podvýživě. Poskytuje podporu a koordinaci potravinovým bankám a snaží se hájit jejich zájmy na nadnárodní i národní úrovni. 

Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. ČFPB je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN.

Nová hydraulická plošina

Díky investiční dotaci MZe jsme v úterý uvedli do provozu hydraulickou plošinu pro manipulaci s nákladem do váhy až 1000 kg. Ušetří nám nejen čas, ale i mnoho fyzických sil při nakládání a vykládání zboží. Pokud by jste se k nám chtěli přijít povozit, mám pro vás bohužel špatnou zprávu, PŘEPRAVA OSOB ZAKÁZÁNA! 🙂

Období nouzového stavu v naší potravinové bance.

V průběhu měsíců březen – květen 2020 bylo do PBLK přijato extrémních 56 600 kg potravin. Z toho bylo předáno 54 000 kg nejen našim odběratelským organizacím, ale i jako pomoc například do Domovů pro seniory, liberecké nemocnici a dalším organizacím, které se starají o lidi v nouzi. Zbývající 2,5 tuny byly ponechány jako rezerva pro další měsíce v případě další covidové vlny.  Ve spolupráci s Libereckým krajem se podařila navázat spolupráce se základními a mateřskými školami. Byl jim nabídnut odběr potravin ze školních jídelen, které zůstaly díky vyhlášení nouzového stavu ze dne na den zavřené a hrozilo tak znehodnocení velkého množství zásob nakoupených ještě před vyhlášením tohoto nouzového stavu. Podařilo se zachránit celkem 2 930 kg čerstvých a trvanlivých potravin. Ty byly využity především do potravinových balíčků lidem, kteří vlivem nouzového stavu ztratili zaměstnání  a dostali se tak  do tíživé životní situace.  Celkem bylo v období od 14. března 2020 do konce května 2020 připraveno pro všechny spolupracující organizace v Libereckém kraji 399 potravinových balíčků a ty byly díky maximálnímu nasazení všech zaměstnanců PBLK rozvezeny adresně lidem v nouzi. Pro klienty magistrátu města Liberec bylo připraveno a zavezeno celkem 61 potravinových balíčků pro 68 dospělých osob  a 32 dětí. Tímto způsobem se mezi potřebné podařilo rozvést přes 4 tuny potravin.

Duben v potravinové bance

Je to přibližně měsíc zpátky, kdy jsme sečetli „účet“ za měsíc březen 2020 a hlásili světu rekordní měsíc v získaných potravinách, které jsme zároveň stihli rozdat našim spolupracujícím organizacím. Tehdejších 16 tun se nám zdálo jako množství nepřekonatelné a ejhle, duben je za námi a…..co na to říct…23 tun potravin z obchodních řetězců + 7 tun evropské potravinové pomoci prošlo rukama (a to doslova) našich zaměstnanců a dobrovolníků. Drtivá část těchto potravin byla zároveň distribuována potřebných. Díky Jani, Lucko, Filipe! Zvládli jste to s úsměvem a i nálada na tak potřebné „blbinky“ vás neopustila (viz foto cimbuří na naší rampě 😀 ). Díky i Vám, naši dobrovolníci Jitko, Tondo a Pepo, kteří jste pomohli s rozvozem desítek potravinových balíčků. Jste skvělí!

Jak fungujeme v rámci nouzového stavu?

Máme za sebou asi nejnáročnější měsíc, jaký jsme kdy v potravinové bance zažili. Posunuli jsme maximum měsíce co se týká získaných potravin na 16 tun díky tomu, že jsme využili nabídky výrobců ( např. Hollandia) odebrat od nich vyrobené, ale neprodané potraviny, zapojili jsme se do odběrů nevyužitých mléčných produktů z akce „Svačiny do škol“. Dále se úspěšně rozjel odběr potravin ze školních jídelen a školek v celém LK, kterým by z důvodu uzavření škol hrozila likvidace .  Z tohoto množství získaných potravin se nám podařilo 15 tun vydistribuovat našim odběratelským organizacím a nejen jim. Vzhledem k nadměrnému množství čerstvého zboží jsme oslovili Domovy pro seniory v LK s nabídkou darování potravin. Setkalo se to s velkým zájmen, takže jsme v průběhu minulého týdne rozvezli do těchto domovů cca 2 tuny čerstvého zboží. Daří se nám zatím i stíhat příprava a rozvoz potravinových balíčků pro lidi v tíživé sociální situaci dle požadavků našich odběratelských organizací včetně sociálních odborů měst v LK. V rámci nouzového stavu spolupracujeme i s organizací Člověk v tísni, MUC Koloseum Liberec a nyní nově se spolkem Náš svět. I pro klienty těchto organizací připravujeme potravinové balíčky s přímým závozem do jejich bydliště, samozřejmě při dodržení všech hygienických zásad. Je to docela fofr, ale sil máme ještě dost, tak slibujeme, že nepolevíme. 

Mimořádné opatření v distribuci potravin

Vážení odběratelé,
s ohledem na situaci kolem šíření viru a následných mimořádných opatření jsme nuceni omezit distribuci potravin z našeho skladu.

Prosíme Vás, abyste důkladně zvážili nutnost objednávání trvanlivých potravin pro své provozy a klienty. 

Až do odvolání budeme trvanlivé potraviny a hygienické potřeby rezervovat pro osoby sociálně slabé, které se ocitly v karanténě a nemají možnost obstarat si potraviny jiným způsobem.Vydávání těchto zásob bude probíhat na základě doporučení krizových štábů a sociálních odborů měst, se kterými jsme ve spojení. Pokud by mezi takovými osobami byli i vaši klienti, dejte nám to prosím vědět.

Čerstvé potraviny, jako jsou mléčné výrobky, ovoce, zelenina, uzeniny, atd.. Vám budou distribuovány okamžitě, jakmile je potravinová banka obdrží od obchodních řetězců. Rozdělení těchto potravin mezi jednotlivé odběratele bude probíhat dle již nastavených systémů tak, jak jste zvyklí. Nově vám tyto potraviny po předchozí domluvě dovezeme do vašich organizací. 

Do potravinové banky prosím sami nejezděte.

Kdybyste pro Vaše klienty nenašli jiné řešení a situace byla skutečně mimořádná, kontaktujte nás. Záležitosti budeme posuzovat individuálně.

Věříme, že toto opatření nebude mít dlouhého trvání a brzy se vrátíme k běžnému provozu. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní osobou do středy 18. března je Jana Štěpánová, tel. 607 654 166,
od čtvrtka 19. března ředitel Josef Vlček, tel. 773 369 379.

Rekordní rok pro naši potravinovou banku

Rok 2019 je již minulostí a my můžeme hodnotit. Myslíme si, že se docela povedl. A proč tak „odvážná“ slova? 🙂
Podařilo se nám získat pro banku a rozdělit mezi naše odběratele při jarní a podzimní Sbírce potravin 24 825 kg potravin a drogerie, z obchodů 108 215 kg, což je v součtu rekordních 133 040 kg.
Uzavřeli jsme nové smlouvy s odběrateli, takže nyní spolupracujeme již se 48 organizacemi v celém Libereckém kraji.

Děkujeme všem dobrovolníkům, podporovatelům a sponzorům za přízeň v roce 2019.

Zaměstnanci a členové Potravinové banky Libereckého kraje.

Sbírka potravin podzim 2019

Vážení dobrovolníci,

máme zváženo, zaevidováno a věřte, že nám to letos dalo opravdu hodně práce. Ptáte se proč? Protože jste letos byli neuvěřitelní, úžasní a skvělí!!! Se sbírkou nám pomáhalo celkem 220 dobrovolníků – 200 přímo v obchodech a 20 ve skladu při třídění a svážení potravin a drogerie. Podařilo se Vám shromáždit neuvěřitelných 18.2 tun potravin a drogerie. Díky Vám pomůžeme mnoha lidem v nouzi. Patří Vám náš obdiv, bylo nám ctí s vámi spolupracovat

Během několika dní umístíme na stránky podrobný přehled množství získaných potravin po jednotlivých prodejnách. Na každé z nich byl překonán rok 2018.

Sbírka potravin listopad 2019

Dne 23. listopadu 2019 pořádáme Sbírku potravin. Nákupem potravin a drogerie můžete přispět lidem v tíživé životní situaci.