Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Pro nové organizace

Máte zájem se stát odběratelem PBLK?

Potravinová banka Libereckého kraje je určena výhradně pro organizace působící v Libereckém kraji.

  • Stáhněte si žádost o smlouvu a vyplněnou nám ji v el. podobě zašlete na email: reditel@pbliberec.cz
  • My se po té ozveme s podpisem smlouvy a domluvíme další kroky.

Co nabízíme?

Potraviny zdarma, které se nám podaří získat. Jedná se jak o velmi různorodé trvanlivé potraviny a nápoje, tak o potraviny podléhající zkáze (zelenina a ovoce, uzeniny, mléčné výrobky). U potravin podléhajících zkáze musí být distribuce provedena v řádu hodin.

Kromě výše uvedených potravin, je PBLK distributorem potravin z evropského programu potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.

Smlouva

Vzájemný dodavatelsko-odběratelský vztah je upraven smlouvou mezi vámi a PBLK obsahující jednotlivé podmínky. Podkladem pro uzavření smlouvy je žádost o uzavření smlouvy. Jednou za rok je vyhotoveno vyúčtování daru, ve kterém je vyčíslena jeho hodnota.

Administrativní poplatek

I když jsou potraviny distribuovány zdarma, je od odběratelů vybírán administrativní poplatek, který je symbolickým výrazem podpory PBLK. Cena dodaných potravin mnohonásobně překročí hodnotu tohoto poplatku, který zároveň částečně pokryje náklady s distribucí potravin spojené. 

Výši poplatku určuje výbor PBLK a zveřejňuje ji na svých webových stránkách.

Vzhledem ke komplikované situaci v oblasti financování sociálních služeb (mezi nimiž bude většina odběratelů PBLK) jsme po individuální dohodě ochotni posunout termín splatnosti poplatku až na konec listopadu daného roku.

Výše administrativního poplatku

Výši administrativního poplatku určuje výbor PBLK a je stanoven dle ročního rozpočtu služby (pobočky) odebírající potravinovou pomoc.

Pro rok 2023 je stanoven následovně:

  • Do 1 mil. 3000,-
  • 1-3 mil. 7000,-
  • Nad 3 mil. 10 000,-

Administrativa

Každý odběr potravin z PBLK je doložen dodacím listem – výdejkou ze skladu.