Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Naše činnost

Kdo jsme

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je samostatný zapsaný spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. PBLK byla zaregistrována v roce 2012 a svou činnost zahájila v červnu roku 2013. PBLK je zároveň členem České federace potravinových bank a hlásí se k Chartě evropských potravinových bank. Na chodu PBLK se kromě členů spolku svojí podporou výrazně podílejí i podporovatelé, kterým patří velký dík.

Jak fungujeme

Každý den svážíme z obchodních řetězců čerstvé a neprodejné potraviny, které u nás zkontrolujeme, roztřídíme a následně podle potřeby distribuujeme mezi naše odběratelské organizace.

Z potravin získaných z prodejních řetězců, od regionálních výrobců, pěstitelů a jiných dárců připravujeme potravinové balíčky v rámci projektu výdejen potravin, které distribuujeme přímo potřebným lidem nebo potraviny darujeme našim odběratelským organizacím, které potraviny rozdělí mezi své klienty. Například rodičům samoživitelům, lidem s tělesným či mentálním postižením, lidem bez domova, rodinám v těžké životní situaci.

Naše aktuální projekty

Práce v bance Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování.  Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0001083 Termín realizace: 1. …

Projekt POMPO POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III. Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 4. Materiální pomoc …

Projekt výdejny potravinových bank v ČR Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování.  Registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396 …

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015