Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Zapojte se

Jak nás můžete podpořit

Naši činnost můžete podpořit darem potravin a základních hygienických potřeb, finančním darem nebo dobrovolnou prací při Sbírce potravin. Za váš zájem i podporu jsme moc rádi.

Darem potravin

Menší dary potravin nám můžete přinést kdykoliv do banky nebo při Sbírce potravin našim dobrovolníkům u pokladen.

Producenti, zemědělci či výrobci mohou přímo kontaktovat ředitele Josefa Vlčka na reditel@pbliberec.cz

Dobrovolnictvím

Vždy na jaře a na podzim pořádáme ve spolupráci s Českou federací potravinových bank Sbírku potravin na pomoc lidem v tíživé sociální a životní situaci. Zde přivítáme Vaši dobrovolnickou pomoc.

V případě zájmu zúčastnit se aktivně této sbírky nás kontaktujte na tel. 773 369 379 – pan Vlček

Finančním darem na účet

Dar můžete zaslat přímo na náš účet 2200331006/2010 pod variabilním symbolem 327854. Uvedený variabilní symbol určuje druh přijaté platby – daruji (vyťukáním těchto čísel na mobilu vznikne slovo „daruji“).

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu (jako fyzická osoba nejvýše 10 %, právnická osoba nejvýše 5 % ze základu daně). Pro tento účel Vám zašleme potvrzení o daru (požádejte o vydání tohoto potvrzení na emailové adrese reditel@pbliberec.cz nebo se osobně domluvte na tel. čísle 773 369 379).
V potvrzení se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli zapsaného spolku Potravinová banka libereckého kraje z. s.

Pro snadné darování přes mobilní bankovnictví můžete využít QR platbu. Po načtení QR kódu se automaticky vyplní číslo našeho účtu a variabilní symbol, částku vyplníte sami.