Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

V sobotní Sbírce potravin jsme získali celkem 15 922 kg potravin, drogerie a hygieny pro potřebné. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, bez Vás bychom to nezvládli!
Tisková zpráva: https://pbliberec.cz/downloads/tz_sbirka_potravin_jaro_2021_vy%CC%81sledky.pdf