Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Vážení odběratelé,
s ohledem na situaci kolem šíření viru a následných mimořádných opatření jsme nuceni omezit distribuci potravin z našeho skladu.

Prosíme Vás, abyste důkladně zvážili nutnost objednávání trvanlivých potravin pro své provozy a klienty. 

Až do odvolání budeme trvanlivé potraviny a hygienické potřeby rezervovat pro osoby sociálně slabé, které se ocitly v karanténě a nemají možnost obstarat si potraviny jiným způsobem.Vydávání těchto zásob bude probíhat na základě doporučení krizových štábů a sociálních odborů měst, se kterými jsme ve spojení. Pokud by mezi takovými osobami byli i vaši klienti, dejte nám to prosím vědět.

Čerstvé potraviny, jako jsou mléčné výrobky, ovoce, zelenina, uzeniny, atd.. Vám budou distribuovány okamžitě, jakmile je potravinová banka obdrží od obchodních řetězců. Rozdělení těchto potravin mezi jednotlivé odběratele bude probíhat dle již nastavených systémů tak, jak jste zvyklí. Nově vám tyto potraviny po předchozí domluvě dovezeme do vašich organizací. 

Do potravinové banky prosím sami nejezděte.

Kdybyste pro Vaše klienty nenašli jiné řešení a situace byla skutečně mimořádná, kontaktujte nás. Záležitosti budeme posuzovat individuálně.

Věříme, že toto opatření nebude mít dlouhého trvání a brzy se vrátíme k běžnému provozu. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní osobou do středy 18. března je Jana Štěpánová, tel. 607 654 166,
od čtvrtka 19. března ředitel Josef Vlček, tel. 773 369 379.