Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

V průběhu měsíců březen – květen 2020 bylo do PBLK přijato extrémních 56 600 kg potravin. Z toho bylo předáno 54 000 kg nejen našim odběratelským organizacím, ale i jako pomoc například do Domovů pro seniory, liberecké nemocnici a dalším organizacím, které se starají o lidi v nouzi. Zbývající 2,5 tuny byly ponechány jako rezerva pro další měsíce v případě další covidové vlny.  Ve spolupráci s Libereckým krajem se podařila navázat spolupráce se základními a mateřskými školami. Byl jim nabídnut odběr potravin ze školních jídelen, které zůstaly díky vyhlášení nouzového stavu ze dne na den zavřené a hrozilo tak znehodnocení velkého množství zásob nakoupených ještě před vyhlášením tohoto nouzového stavu. Podařilo se zachránit celkem 2 930 kg čerstvých a trvanlivých potravin. Ty byly využity především do potravinových balíčků lidem, kteří vlivem nouzového stavu ztratili zaměstnání  a dostali se tak  do tíživé životní situace.  Celkem bylo v období od 14. března 2020 do konce května 2020 připraveno pro všechny spolupracující organizace v Libereckém kraji 399 potravinových balíčků a ty byly díky maximálnímu nasazení všech zaměstnanců PBLK rozvezeny adresně lidem v nouzi. Pro klienty magistrátu města Liberec bylo připraveno a zavezeno celkem 61 potravinových balíčků pro 68 dospělých osob  a 32 dětí. Tímto způsobem se mezi potřebné podařilo rozvést přes 4 tuny potravin.