Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Když jsme první den v říjnu spočítali množství  potravin a drogerie, které jsme přijali do banky za měsíc září, potvrdilo se to, co jsme již tak trochu tušili. Ke dni 30.9. 2020 jsme překonali množství získaných potravin a drogerie za celý rok 2019, ve kterém bankou prošlo 133 tun. Za měsíce leden až září 2020 je to již 136 tun. Bude to opět rekordní rok v množství získaných a zároveň i distribuovaných potravin. Potravin, které by jinak skončily jako „nepotřebný“ odpad. Máme radost z toho, že se nám daří prostřednictvím našich odběratelských organizací dostat pomoc ke stále většímu množství lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi.