Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Tak máme sečteno a musím zde opět konstatovat – BYL TO NEUVĚŘITELNÝ ROK !!Když jsem zde přesně před rokem psal, že se nám podařilo shromáždit a zároveň předat našim odběratelským organizacím v roce 2019 celkem 133 tun potravin a drogerie, říkal jsem si “ To se nám bude těžko překonávat“. Asi nikdo z nás netušil, co přijde. Jakýsi neznámý COVID 19, o kterém jsme zatím slyšeli pouze ve zprávách a připadalo nám, že Čína je fakt hodně daleko, ukázal během pár měsíců, že je vše jinak…… A vše bylo jinak i v naší potravinové bance, museli jsme se naučit fungovat v nouzovém stavu, rozděleni na dva samostatné týmy, předávat potraviny bezkontaktně a hlavně zvládnout nadměrný příjem potravin do banky a jejich následnou distribuci odběratelským organizacím. Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank jsme se napojili na výrobce a pěstitele, jejichž produkty měli putovat do restaurací a škol. Vzhledem k jejich uzavření by tak velké množství potravin skončilo jako odpad. Jsem hrdý na náš skvělý tým, který se se všemi výzvami vypořádal se ctí. Výsledkem bylo SKVĚLÝCH 219 TUN potravin a drogerie, které se podařilo získat pro naše odběratelské organizace.