Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Po rozkliknutí níže uvedeného odkazu si můžete zobrazit zprávu o činnosti naší potravinové banky za rok 2020: https://pbliberec.cz/downloads/zprava_o_cinnosti_pblk_za_rok_2020.pdf