Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Vážení řidiči, uvědomujeme si kritický nedostatek parkovacích míst na sídlišti Rochlice. 
Ovšem vzhledem k velkým nárůstům množství potravin, které je potřeba přivézt do naší potravinové banky a následně zase rozvézt lidem v nouzi jsme byli nuceni omezit možnost parkování na ploše před potravinovou bankou. Za období loňského roku jsme od ledna do října distribuovali 180 tun potravin, v letošním roce je to za stejné období již 260 tun! potravin a materiální pomoci, získaných především od obchodních řetězců.  Volný prostor na ploše před nákladovou rampou je tak prostě nezbytnou nutností. Nechceme zablokovat každodenní provoz potravinové banky nebo ohrozit majetek parkujících obyvatel. 

Protože Vám chceme vyjít vstříc, zkušebně povolíme parkování na této ploše v době, kdy je potravinová banka uzavřena, a to v pracovní dny od 17.00 do 6.30 hodin, dále v sobotu, neděli a ve svátek. Vjezd o víkendech bude omezen v době konání Sbírky potravin, shodou okolností tuto sobotu 20. listopadu a to po celý den. Záleží pak již jen na disciplinovanosti řidičů, zda budou tento parkovací režim respektovat a dodržovat, zejména zda opustí parkoviště ráno nejpozději v 6.30 hodin. Věříme, že vzájemnou ohleduplností nalezneme řešení, které bude ve prospěch všech dotčených.
Děkujeme za pochopení.