Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Potravinová banka Libereckého kraje zahájila 17. 1. 2022 rekonstrukci skladových a kancelářských prostor. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je vybudování, rozšíření a modernizace infrastruktury potravinové banky
na území Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se potravinová banka zavazuje ke snižování produkce odpadů v Libereckém kraji o dalších cca 57 tun za rok.

Datum zahájení realizace projektu: 7. 1. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.