Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Projekt POMPO

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III.

Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 4. Materiální pomoc nejchudším osobám 

Registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

Termín realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je jedním z partnerů projektu a zajišťuje realizaci na území Libereckého kraje prostřednictvím zapojených poskytovatelů sociálních služeb: 

  • Člověk v tísni, o. p. s. 
  • Návrat, o. p. s.
  • Charita Most
  • Lampa, z. s.

POPIS PROJEKTU 

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich spolupracujících subjektů (poskytovatelů registrovaných sociálních služeb). Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

PRO KOHO JE POMOC URČENA? 

  • Osoby ohrožené chudobou 
  • Osoby ohrožené materiální nebo potravinovou deprivací 
  • Jednotlivci a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu ČR.

KONTAKTY: 

Mgr. Barbora Šolková

Email: solkova@pbliberec.cz

Tel: 777 629 264