Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Projekt výdejny potravinových bank v ČR

Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování. 

Registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396

Termín realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

POPIS PROJEKTU

Potravinová banka Libereckého kraje je partnerem projektu realizovaného Českou federací potravinových bank. Projekt přináší síť 150 mobilních výdejen potravinové pomoci na území celé České republiky, díky kterým podpoříme více než 50 000 potřebných osob. Pracovníci mobilních výdejen budou předávat potravinové balíčky i v místech, kam svou běžnou činností potravinové banky dosud nedosáhly. Projekt přináší zejména rychlé, efektivní, maximálně transparentní a bezpečné poskytnutí potravinové pomoci potřebným, a to bez nutnosti využívání sociálních služeb. 

V Libereckém kraji vznikne síť mobilních výdejních míst pokrývající celé území kraje – potravinovou a materiální pomoc budeme distribuovat na území všech obcí, které o spolupráci projeví zájem. Pověření pracovníci zapojených měst a obcí budou sami identifikovat potřebné osoby, objednávat pro ně individualizované potravinové balíčky pomocí jednoduché objednávkové aplikace. Balíčky bude potravinová banka připravovat ze svých stávajících zásob a v pravidelných intervalech je bude zavážet do jednotlivých obcí.

Potravinový balíček obsahuje čerstvé i trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětskou výživu, pleny či inkontinenční pomůcky (dle individuálních potřeb) z aktuálních zásob potravinové banky.

 

PRO KOHO JE POMOC URČENA? 

  • O tom, kdo a jak často má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují pověření sociální pracovníci měst a obcí.
  • Jedná se zejména o rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, seniory, invalidy a další osoby ohrožené chudobou.
  • Pracovníci potravinové banky sami nerozhodují, kdo potravinovou pomoc získá, zajišťují pouze efektivní distribuci.

JAK TO BUDE FUNGOVAT? 

  • Obec uzavře s potravinovou bankou memorandum o spolupráci a pověří svého sociálního pracovníka k identifikaci potřebných osob a rodin, pro které bude objednávat individualizované potravinové balíčky.
  • Objednávání balíčků probíhá přes online aplikaci.
  • Vůz mobilní výdejny bude do každého ORP v Libereckém kraji zajíždět jednou za 14 dní a v tento den předá objednané balíčky potřebných osobám.
  • Potravinová pomoc je poskytována bezplatně.

KONTAKTY:

Josef Vlček – ředitel Potravinové banky Libereckého kraje, z. s.

Pověřený koordinací mobilních výdejen v Libereckém kraji

Email: reditel@pbliberec.cz

Tel: 773 369 379

Pracovník distribuce potravinové pomoci

Email: vydejny@pbliberec.cz

Tel: 702 192 297