Národní potravinová sbírka 2017

Národní potravinová sbírka proběhne v sobotu 11.11.2017 od 8.00 do 20.00 hodin ve 24 prodejnách v celém Libereckém kraji. Vybrané potraviny půjdou na pomoc potřebným lidem v Libereckém kraji prostřednictvím registrovaných sociálních služeb a do dětských domovů.
Tak jako v letech předchozích, přivítáme pomoc dobrovolníků z řad občanů. Máte-li zájem nám se sbírkou pomoci, ať přímo na prodejně, nebo ve skladu banky při třídění a evidenci potravin, volejte pana Vlčka tel. 773 369 379. Od něj získáte další informace týkající se této sbírky.

Potravinová banka má nové auto

Díky investiční dotaci MZe jsme pořídili nové chladící auto pro Potravinovou banku, které splňuje náročné požadavky pro přepravu tzv. „fresh“ potravin od našich dodavatelů.

Zpráva o činnosti Potravinové banky Libereckého kraje za 1.pololetí 2017

Zpráva o činnosti potravinové banky Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017

Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli

 • Zaměřili jsme se na jednání se společností Tesco Stores ČR s.r.o. o rozšíření spolupráce se všemi prodejnami v Libereckém kraji. V dubnu jsme zahájili pravidelnou spolupráci
  s provozovnami Tesco Stores v celém Libereckém kraji včetně přímého navázání jednotlivých odběratelů potravinové pomoci na prodejny Tesco.
 • Navázali jsme spolupráci s firmou Breadway Praha o dodávkách mraženého pečiva pro naší PB.
 • V únoru jsme domluvili spolupráci s Farmou Verich s.r.o. z Turnova a to formou tzv. samosběru zemědělských přebytků.
 • Jednali jsme se společností Globus Liberec o rozšíření dodávek potravin se zaměřením na tzv. ambient (potraviny s minimální trvanlivostí).
 • Osloveni zástupci obchodních společností, jejichž prodejny mají plochu větší než 400 m2
  s žádostí o zahájení spolupráce na základě novely zákona o potravinách platné od 1. 1. 2018.

Spolupráce s odběrateli (službami sociálního charakteru)

 • Navázali jsme spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Oblastní charitou Jilemnice.
 • V březnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Dětským domovem Dubá-Deštná.
 • V květnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Rytířským řádem Svatého Václava, Liberec.
 • V červnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci, Rodinou v centru, z. ú. Nový Bor.
 • Zahájili jsme jednání s MÚ Tanvald, sociálním odborem o možné spolupráci v tomto regionu.

Provozní a osvětové aktivity

 • V PB se uskutečnil Den otevřených dveří, setkání s dodavateli a odběrateli.
 • Též jsme zahájili osvětovou činnost a to přednáškou na SZŠ Liberec na téma „Plýtvání potravinami“.
 • PB změnila název z Potravinová banka Liberec, z. s. na Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. a to z důvodu působnosti PB po celém Libereckém kraji.
 • Proběhla kontrola ze strany Krajské veterinární správy Liberec, která schválila provozní řády.

Personálně materiální zabezpečení provozu

 • V lednu nastoupil do Potravinové banky (dále jen PB) pan Josef Vlček na nově vytvořenou pracovní pozici ředitele. PB má tedy již dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr.
 • Dle hygienických a veterinárních požadavků na převoz potravin bylo pro PB objednáno nové vozidlo s chladírenskou úpravou s termínem dodání v červenci letošního roku. Investice bude pokryta z dotace MZe.

Finanční zabezpečení provozu PB

 • Provozní dotace získané pro činnost v roce 2017
  • Ministerstvo zemědělství ČR 500 000 Kč
  • Liberecký kraj 200 000 Kč
  • Statutární město Liberec 300 000 Kč
 • Příspěvky
  • Odběratelé 94 500 Kč
  • Členové spolku 9 000 Kč
 • Investiční dotace
  • Ministerstvo zemědělství ČR (nákup zásobovacího vozu a regálů ve skladu PB)
   1 000 000 Kč

Stav k 31.12.2016Stav k 30.6.2017
Počet organizací odebírající potravinovou pomoc1621
Počet dodavatelů potravin určených k likvidaci413
Dále distribuované potraviny, které by jinak skončily jako odpad v hodnotě Kč/ tun2 109 000 Kč/ 41,9 tun1 600 000 Kč/ 23,8 tun

Připravujeme

 • Novela zákona 110/97 o potravinách, která vstupuje v platnost 1. 1. 2018 a dává za povinnost obchodníkům nabídnout již neprodejné, ale zdravotně nezávadné potraviny přednostně Potravinových bankám, výrazně zvýší jak logistickou tak i finanční náročnost na činnost jednotlivých PB. Vzhledem k tomu, že v Libereckém kraji spolupracujeme s 13 prodejnami
  a od 1. 1. 2018 se spolupráce rozšíří na 69 prodejen, odhadujeme nárůst odběrů minimálně o 100 %.
 • Čeká nás schůzka s organizací Střevlík, kde chceme domluvit spolupráci na osvětě o významu neplýtvání s potravinami.
 • Národní potravinová sbírka připadne letos na 11. listopad. Připravujeme se na zajištění akce, hledáme dobrovolníky a domlouváme logistiku sbírkového dne.

Čerstvá dodávka vůní

Dnes 20.6.2017 jsme do naší banky v rámci spolupráce s PB Praha dovezli zásilku deodorantů Aloe Vera a Bebe sušenek Dobré ráno. Milí odběratelé, neváhejte a stavte se u nás.

Schválení veterinárního provozu

V roce 2016 byl v naší bance zaveden systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP při manipulaci s potravinami a následně schválen provoz Potravinové banky Krajskou veterinární správou.