Zpráva o činnosti Potravinové banky Libereckého kraje za 1.pololetí 2017

Zpráva o činnosti potravinové banky Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017

Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli

 • Zaměřili jsme se na jednání se společností Tesco Stores ČR s.r.o. o rozšíření spolupráce se všemi prodejnami v Libereckém kraji. V dubnu jsme zahájili pravidelnou spolupráci
  s provozovnami Tesco Stores v celém Libereckém kraji včetně přímého navázání jednotlivých odběratelů potravinové pomoci na prodejny Tesco.
 • Navázali jsme spolupráci s firmou Breadway Praha o dodávkách mraženého pečiva pro naší PB.
 • V únoru jsme domluvili spolupráci s Farmou Verich s.r.o. z Turnova a to formou tzv. samosběru zemědělských přebytků.
 • Jednali jsme se společností Globus Liberec o rozšíření dodávek potravin se zaměřením na tzv. ambient (potraviny s minimální trvanlivostí).
 • Osloveni zástupci obchodních společností, jejichž prodejny mají plochu větší než 400 m2
  s žádostí o zahájení spolupráce na základě novely zákona o potravinách platné od 1. 1. 2018.

Spolupráce s odběrateli (službami sociálního charakteru)

 • Navázali jsme spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Oblastní charitou Jilemnice.
 • V březnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Dětským domovem Dubá-Deštná.
 • V květnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci Rytířským řádem Svatého Václava, Liberec.
 • V červnu jsme navázali spolupráci s novým odběratelem potravinové pomoci, Rodinou v centru, z. ú. Nový Bor.
 • Zahájili jsme jednání s MÚ Tanvald, sociálním odborem o možné spolupráci v tomto regionu.

Provozní a osvětové aktivity

 • V PB se uskutečnil Den otevřených dveří, setkání s dodavateli a odběrateli.
 • Též jsme zahájili osvětovou činnost a to přednáškou na SZŠ Liberec na téma „Plýtvání potravinami“.
 • PB změnila název z Potravinová banka Liberec, z. s. na Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. a to z důvodu působnosti PB po celém Libereckém kraji.
 • Proběhla kontrola ze strany Krajské veterinární správy Liberec, která schválila provozní řády.

Personálně materiální zabezpečení provozu

 • V lednu nastoupil do Potravinové banky (dále jen PB) pan Josef Vlček na nově vytvořenou pracovní pozici ředitele. PB má tedy již dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr.
 • Dle hygienických a veterinárních požadavků na převoz potravin bylo pro PB objednáno nové vozidlo s chladírenskou úpravou s termínem dodání v červenci letošního roku. Investice bude pokryta z dotace MZe.

Finanční zabezpečení provozu PB

 • Provozní dotace získané pro činnost v roce 2017
  • Ministerstvo zemědělství ČR 500 000 Kč
  • Liberecký kraj 200 000 Kč
  • Statutární město Liberec 300 000 Kč
 • Příspěvky
  • Odběratelé 94 500 Kč
  • Členové spolku 9 000 Kč
 • Investiční dotace
  • Ministerstvo zemědělství ČR (nákup zásobovacího vozu a regálů ve skladu PB)
   1 000 000 Kč

Stav k 31.12.2016Stav k 30.6.2017
Počet organizací odebírající potravinovou pomoc1621
Počet dodavatelů potravin určených k likvidaci413
Dále distribuované potraviny, které by jinak skončily jako odpad v hodnotě Kč/ tun2 109 000 Kč/ 41,9 tun1 600 000 Kč/ 23,8 tun

Připravujeme

 • Novela zákona 110/97 o potravinách, která vstupuje v platnost 1. 1. 2018 a dává za povinnost obchodníkům nabídnout již neprodejné, ale zdravotně nezávadné potraviny přednostně Potravinových bankám, výrazně zvýší jak logistickou tak i finanční náročnost na činnost jednotlivých PB. Vzhledem k tomu, že v Libereckém kraji spolupracujeme s 13 prodejnami
  a od 1. 1. 2018 se spolupráce rozšíří na 69 prodejen, odhadujeme nárůst odběrů minimálně o 100 %.
 • Čeká nás schůzka s organizací Střevlík, kde chceme domluvit spolupráci na osvětě o významu neplýtvání s potravinami.
 • Národní potravinová sbírka připadne letos na 11. listopad. Připravujeme se na zajištění akce, hledáme dobrovolníky a domlouváme logistiku sbírkového dne.

Čerstvá dodávka vůní

Dnes 20.6.2017 jsme do naší banky v rámci spolupráce s PB Praha dovezli zásilku deodorantů Aloe Vera a Bebe sušenek Dobré ráno. Milí odběratelé, neváhejte a stavte se u nás.

Schválení veterinárního provozu

V roce 2016 byl v naší bance zaveden systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP při manipulaci s potravinami a následně schválen provoz Potravinové banky Krajskou veterinární správou.